Shromáždění vlastníků

Shromáždění vlastníků jednotek se koná 24.5.2022 od 17:00 hodin v kongresovém sále hotelu Olympionik.

Program :
1. Zahájení
2. Schválení výsledku hospodaření za rok 2021
3. Schválení rozpočtu a plánu oprav pro rok 2022
4. Zhodnocení rekonstrukce fasády domu
5. Informace o činnosti výboru SVJ
5. Diskuse, závěr

účetní závěrka za rok 2021: DP2021

Rozpočet a plán oprav pro rok 2022:
Rozpočet SVJ2022

plán investic 2022

Rekonstrukce fasády – uhrazené faktury:
STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021017

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021021

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021020

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021018

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021016

STAVOREVITA – DPZ – faktura 2021019

Výpis z úvěrového účtu: výpis z úvěrového účtu

Účast nutná!

ZÁKAZ ZÁSAHŮ DO FASÁDY!!!

Vážení spoluobčané,

V souvislosti s dokončenou rekonstrukcí fasády žádáme o striktní dodržování tohoto opatření:

VLASTNÍK (NÁJEMCE) NESMÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZASAHOVAT DO ZATEPLENÉ FASÁDY

, tedy platí ZÁKAZ jakéhokoliv vrtání nebo poškozování fasády, zejména na lodžiích a ve špaletách oken.

Jakékoliv umístění venkovních rolet, žaluzií, satelitů, antén, klimatizací, instalace kabelů na lodžiích atd., u kterých je potřeba provést vrtání či jiný podstatný zásah do fasády domu, podléhá souhlasu SVJ a musí být provedeno oprávněnou osobou pověřenou firmou STAVOREVITA s.r.o.
V opačném případě hrozí ztráta záruky!!!

Pokud potřebujete na fasádu cokoliv umístit, prosím, kontaktujte výbor SVJ na info@svj-melnik.cz nebo telefonicky předsedkyni výboru na 737 464 764. Vyvrtání bude provedeno proškoleným pracovníkem.

Toto oznámení se nevztahuje na montáž zasklení firmou pana Sedláka a venkovních rolet firmou pana Janíčka. Obě firmy provádějí instalaci dle dohodnutého postupu s firmou STAVOREVITA s.r.o.

Za dodržování tohoto opatření předem děkujeme.

Za Výbor SVJ

Ing. Magdalena Michalová
Předseda výboru SVJ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – PROSÍM ČTĚTE!!!

Dodržujte pravidelný režim větrání!!!

Zateplení domu přinese snížení tepelných ztrát, avšak vede ke zmenšení původní intenzity větrání interiéru, což zejména v místnostech s nadměrnou tvorbou vlhkosti, jako jsou např. kuchyně, koupelny a prádelny, zvyšuje riziko výskytu plísní a dalších mikroorganismů v koutech, kolem okenních rámů, ale i uvnitř obvodových konstrukcí. Po zateplení spojeném s výměnou nebo dotěsněním oken je potřeba velmi pečlivě dodržovat režim vytápění a zajistit dostatečné větrání vnitřních prostor.

Je potřeba větrat nárazovým větrání několikrát za den po dobu cca 5-10 minut. Větrání dlouhodobým vyklopením okenního křídla do větrací polohy se nedoporučuje, protože při tom dochází k nadměrnému ochlazování navazujících vnitřních ploch v interiéru a současně se fasáda nad oknem zatěžuje kondenzací vystupujícího teplého a vlhkého vzduchu, což vytváří příznivé podmínky pro lokální vegetaci mikroorganismů.

U zasklených lodžií je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Mírným pootevřením oken docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x-2x denně.

Zábradlí nevyžaduje mimořádnou údržbu, udržuje se pouhým otřením od nečistot. Při mytí používejte běžné čistící prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky ani jiná brusiva.

Rekonstrukce fasády

Vážení vlastníci bytů,

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k probíhající rekonstrukci fasády, kontaktujte prosím výbor SVJ e-mailem na info@svj-melnik.cz nebo telefonicky předsedkyni výboru na tel.č. 737 464 764.

Děkujeme

Výbor SVJ