Výpadek topení

Ve středu 26.10.2022 od 7:00 hodin proběhne oprava na výměníku ve vchodě 3284. Z tohoto důvodu nebude do doby provedení opravy fungovat topení ve vchodech 3283, 3284 a 3285. Závada by měla být opravena v průběhu dne.

Tříděný odpad

Popelnice na tříděný odpad byly přesunuty do kontejnerového stání v ul. Jezdecká, před vchodem 3285. Klíče od kontejnerového stání jsou k vyzvednutí u zástupců vchodů.

Děkujeme za pochopení.

Shromáždění vlastníků

Shromáždění vlastníků jednotek se koná 24.5.2022 od 17:00 hodin v kongresovém sále hotelu Olympionik.

Program :
1. Zahájení
2. Schválení výsledku hospodaření za rok 2021
3. Schválení rozpočtu a plánu oprav pro rok 2022
4. Zhodnocení rekonstrukce fasády domu
5. Informace o činnosti výboru SVJ
5. Diskuse, závěr

účetní závěrka za rok 2021: DP2021

Rozpočet a plán oprav pro rok 2022:
Rozpočet SVJ2022

plán investic 2022

Rekonstrukce fasády – uhrazené faktury:
STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021017

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021021

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021020

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021018

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021016

STAVOREVITA – DPZ – faktura 2021019

Výpis z úvěrového účtu: výpis z úvěrového účtu

Účast nutná!