Shromáždění vlastníků jednotek v roce 2023

Shromáždění společenství vlastníků jednotek se koná dne 18.5.2023 od 17:30 hodin v kongresovém sále hotelu Olympionik v Mělníku.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení výsledku hospodaření za rok 2022
3. Schválení rozpočtu a plánu oprav pro rok 2023
4. Diskuse, závěr

Ve Vašem vlastním zájmu vyzýváme všechny vlastníky bytů k maximální účasti na tomto shromáždění. Zastoupení vlastníka jednotky je možné pouze na základě písemné plné moci.

Podklady k bodu 2. a 3.:
daňové přiznání
zpráva k roční účetní závěrce

Rozpočet + plán investic 2023

výpis z úvěru: CS40010113842473_000 heslo f3gq6t

výpis ze spořícího účtu: STM_CZ2006000000000254897516_20230331_2023000003