Shromáždění vlastníků jednotek v roce 2023

Shromáždění společenství vlastníků jednotek se koná dne 18.5.2023 od 17:30 hodin v kongresovém sále hotelu Olympionik v Mělníku.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení výsledku hospodaření za rok 2022
3. Schválení rozpočtu a plánu oprav pro rok 2023
4. Diskuse, závěr

Ve Vašem vlastním zájmu vyzýváme všechny vlastníky bytů k maximální účasti na tomto shromáždění. Zastoupení vlastníka jednotky je možné pouze na základě písemné plné moci.

Podklady k bodu 2. a 3.:
daňové přiznání
zpráva k roční účetní závěrce

Rozpočet + plán investic 2023

výpis z úvěru: CS40010113842473_000 heslo f3gq6t

výpis ze spořícího účtu: STM_CZ2006000000000254897516_20230331_2023000003

Zřízení spořícího účtu

Vážení vlastníci bytů,
dne 16.11.2022 byl zřízen spořící a běžný účet u  Monety Money Bank, a.s., které jsou plně zdarma,  spořící účet má úročení vkladů 5,2% (viz. přiložený leták). Na účet bude přesunuta finanční částka ve výši 2 500 000 Kč.

Účty u Monety je možné kdykoliv bez poplatku zrušit, pokud již pro nás nebudou výhodné, rovněž je možné finance vybrat, pokud bychom je potřebovali.

Moneta