Shromáždění vlastníků jednotek v roce 2023

Shromáždění společenství vlastníků jednotek se koná dne 18.5.2023 od 17:30 hodin v kongresovém sále hotelu Olympionik v Mělníku.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení výsledku hospodaření za rok 2022
3. Schválení rozpočtu a plánu oprav pro rok 2023
4. Diskuse, závěr

Ve Vašem vlastním zájmu vyzýváme všechny vlastníky bytů k maximální účasti na tomto shromáždění. Zastoupení vlastníka jednotky je možné pouze na základě písemné plné moci.

Podklady k bodu 2. a 3.:
daňové přiznání
zpráva k roční účetní závěrce

Rozpočet + plán investic 2023

výpis z úvěru: CS40010113842473_000 heslo f3gq6t

výpis ze spořícího účtu: STM_CZ2006000000000254897516_20230331_2023000003

Zřízení spořícího účtu

Vážení vlastníci bytů,
dne 16.11.2022 byl zřízen spořící a běžný účet u  Monety Money Bank, a.s., které jsou plně zdarma,  spořící účet má úročení vkladů 5,2% (viz. přiložený leták). Na účet bude přesunuta finanční částka ve výši 2 500 000 Kč.

Účty u Monety je možné kdykoliv bez poplatku zrušit, pokud již pro nás nebudou výhodné, rovněž je možné finance vybrat, pokud bychom je potřebovali.

Moneta

Zřízení spořícího účtu

Vážení vlastníci bytů,

stávající situace na bankovním trhu, kdy dochází k nárustu úrokových sazeb, umožňuje výhodně* uložit finance SVJ tak, aby došlo k jejich zhodnocení a částečně tím alespoň zmírnit dopady inflace.

Z nabídky jednotlivých finančních ústavů jsme vybrali spořící účet Moneta Money Bank, a.s., který je plně zdarma a nabízí úročení vkladů 5,2% (viz. přiložený leták). Podmínkou je zřízení běžného účtu, který je však také zdarma.

Nyní k 24.10.2022 činí zůstatek SVJ na běžném účtu u Raiffeisenbank, a.s. 4 426 624,-Kč. Jedná se o fond oprav a uhrazené zálohy na služby. Pokud bychom přesunuli např. 2 000 000,-Kč na spořící účet u Monety, získáme roční úrok 104 000,-Kč. Jedná se pouze o předpokládaný úrok, jelikož úroková sazba Monety je navázána na 2t repo sazbu ČNB, tzn. úrok poklesne při poklesu 2t repo sazby ČNB a poroste při navýšení 2t repo sazby ze strany ČNB.

Spořící i běžný účet u Monety je možné kdykoliv bez poplatku zrušit, pokud již pro nás účty nebudou výhodné. Rovněž je možné finance ze spořícího i běžného účtu vybrat, pokud bychom je potřebovali.
Účet u Raiffeisenbank rušit nebudeme, tudíž Vašeho placení předpisu plateb („nájmů“) se žádná změna nedotkne.

Na schůzi výboru SVJ, která se konala 22.9.2022 jsem se dohodli, že před zřízením nových účtů Vás vlastníky oslovíme s žádostí o vyjádření souhlasu s touto transakcí. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu k této záležitosti.

Za výbor SVJ
Magdalena Michalová
Předseda výboru SVJ

*v porovnání s předchozími léty

Moneta

Výpadek topení

Ve středu 26.10.2022 od 7:00 hodin proběhne oprava na výměníku ve vchodě 3284. Z tohoto důvodu nebude do doby provedení opravy fungovat topení ve vchodech 3283, 3284 a 3285. Závada by měla být opravena v průběhu dne.

Tříděný odpad

Popelnice na tříděný odpad byly přesunuty do kontejnerového stání v ul. Jezdecká, před vchodem 3285. Klíče od kontejnerového stání jsou k vyzvednutí u zástupců vchodů.

Děkujeme za pochopení.

Shromáždění vlastníků

Shromáždění vlastníků jednotek se koná 24.5.2022 od 17:00 hodin v kongresovém sále hotelu Olympionik.

Program :
1. Zahájení
2. Schválení výsledku hospodaření za rok 2021
3. Schválení rozpočtu a plánu oprav pro rok 2022
4. Zhodnocení rekonstrukce fasády domu
5. Informace o činnosti výboru SVJ
5. Diskuse, závěr

účetní závěrka za rok 2021: DP2021

Rozpočet a plán oprav pro rok 2022:
Rozpočet SVJ2022

plán investic 2022

Rekonstrukce fasády – uhrazené faktury:
STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021017

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021021

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021020

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021018

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021016

STAVOREVITA – DPZ – faktura 2021019

Výpis z úvěrového účtu: výpis z úvěrového účtu

Účast nutná!

ZÁKAZ ZÁSAHŮ DO FASÁDY!!!

Vážení spoluobčané,

V souvislosti s dokončenou rekonstrukcí fasády žádáme o striktní dodržování tohoto opatření:

VLASTNÍK (NÁJEMCE) NESMÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZASAHOVAT DO ZATEPLENÉ FASÁDY

, tedy platí ZÁKAZ jakéhokoliv vrtání nebo poškozování fasády, zejména na lodžiích a ve špaletách oken.

Jakékoliv umístění venkovních rolet, žaluzií, satelitů, antén, klimatizací, instalace kabelů na lodžiích atd., u kterých je potřeba provést vrtání či jiný podstatný zásah do fasády domu, podléhá souhlasu SVJ a musí být provedeno oprávněnou osobou pověřenou firmou STAVOREVITA s.r.o.
V opačném případě hrozí ztráta záruky!!!

Pokud potřebujete na fasádu cokoliv umístit, prosím, kontaktujte výbor SVJ na info@svj-melnik.cz nebo telefonicky předsedkyni výboru na 737 464 764. Vyvrtání bude provedeno proškoleným pracovníkem.

Toto oznámení se nevztahuje na montáž zasklení firmou pana Sedláka a venkovních rolet firmou pana Janíčka. Obě firmy provádějí instalaci dle dohodnutého postupu s firmou STAVOREVITA s.r.o.

Za dodržování tohoto opatření předem děkujeme.

Za Výbor SVJ

Ing. Magdalena Michalová
Předseda výboru SVJ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – PROSÍM ČTĚTE!!!

Dodržujte pravidelný režim větrání!!!

Zateplení domu přinese snížení tepelných ztrát, avšak vede ke zmenšení původní intenzity větrání interiéru, což zejména v místnostech s nadměrnou tvorbou vlhkosti, jako jsou např. kuchyně, koupelny a prádelny, zvyšuje riziko výskytu plísní a dalších mikroorganismů v koutech, kolem okenních rámů, ale i uvnitř obvodových konstrukcí. Po zateplení spojeném s výměnou nebo dotěsněním oken je potřeba velmi pečlivě dodržovat režim vytápění a zajistit dostatečné větrání vnitřních prostor.

Je potřeba větrat nárazovým větrání několikrát za den po dobu cca 5-10 minut. Větrání dlouhodobým vyklopením okenního křídla do větrací polohy se nedoporučuje, protože při tom dochází k nadměrnému ochlazování navazujících vnitřních ploch v interiéru a současně se fasáda nad oknem zatěžuje kondenzací vystupujícího teplého a vlhkého vzduchu, což vytváří příznivé podmínky pro lokální vegetaci mikroorganismů.

U zasklených lodžií je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Mírným pootevřením oken docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x-2x denně.

Zábradlí nevyžaduje mimořádnou údržbu, udržuje se pouhým otřením od nečistot. Při mytí používejte běžné čistící prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky ani jiná brusiva.