ZÁKAZ ZÁSAHŮ DO FASÁDY!!!

Vážení spoluobčané,

V souvislosti s dokončenou rekonstrukcí fasády žádáme o striktní dodržování tohoto opatření:

VLASTNÍK (NÁJEMCE) NESMÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZASAHOVAT DO ZATEPLENÉ FASÁDY

, tedy platí ZÁKAZ jakéhokoliv vrtání nebo poškozování fasády, zejména na lodžiích a ve špaletách oken.

Jakékoliv umístění venkovních rolet, žaluzií, satelitů, antén, klimatizací, instalace kabelů na lodžiích atd., u kterých je potřeba provést vrtání či jiný podstatný zásah do fasády domu, podléhá souhlasu SVJ a musí být provedeno oprávněnou osobou pověřenou firmou STAVOREVITA s.r.o.
V opačném případě hrozí ztráta záruky!!!

Pokud potřebujete na fasádu cokoliv umístit, prosím, kontaktujte výbor SVJ na info@svj-melnik.cz nebo telefonicky předsedkyni výboru na 737 464 764. Vyvrtání bude provedeno proškoleným pracovníkem.

Toto oznámení se nevztahuje na montáž zasklení firmou pana Sedláka a venkovních rolet firmou pana Janíčka. Obě firmy provádějí instalaci dle dohodnutého postupu s firmou STAVOREVITA s.r.o.

Za dodržování tohoto opatření předem děkujeme.

Za Výbor SVJ

Ing. Magdalena Michalová
Předseda výboru SVJ