Shromáždění vlastníků

Shromáždění vlastníků jednotek se koná 24.5.2022 od 17:00 hodin v kongresovém sále hotelu Olympionik.

Program :
1. Zahájení
2. Schválení výsledku hospodaření za rok 2021
3. Schválení rozpočtu a plánu oprav pro rok 2022
4. Zhodnocení rekonstrukce fasády domu
5. Informace o činnosti výboru SVJ
5. Diskuse, závěr

účetní závěrka za rok 2021: DP2021

Rozpočet a plán oprav pro rok 2022:
Rozpočet SVJ2022

plán investic 2022

Rekonstrukce fasády – uhrazené faktury:
STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021017

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021021

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021020

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021018

STAVOREVITA – ÚVĚR – faktura 2021016

STAVOREVITA – DPZ – faktura 2021019

Výpis z úvěrového účtu: výpis z úvěrového účtu

Účast nutná!