DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – PROSÍM ČTĚTE!!!

Dodržujte pravidelný režim větrání!!!

Zateplení domu přinese snížení tepelných ztrát, avšak vede ke zmenšení původní intenzity větrání interiéru, což zejména v místnostech s nadměrnou tvorbou vlhkosti, jako jsou např. kuchyně, koupelny a prádelny, zvyšuje riziko výskytu plísní a dalších mikroorganismů v koutech, kolem okenních rámů, ale i uvnitř obvodových konstrukcí. Po zateplení spojeném s výměnou nebo dotěsněním oken je potřeba velmi pečlivě dodržovat režim vytápění a zajistit dostatečné větrání vnitřních prostor.

Je potřeba větrat nárazovým větrání několikrát za den po dobu cca 5-10 minut. Větrání dlouhodobým vyklopením okenního křídla do větrací polohy se nedoporučuje, protože při tom dochází k nadměrnému ochlazování navazujících vnitřních ploch v interiéru a současně se fasáda nad oknem zatěžuje kondenzací vystupujícího teplého a vlhkého vzduchu, což vytváří příznivé podmínky pro lokální vegetaci mikroorganismů.

U zasklených lodžií je výrazně omezeno odvětrávání vzdušné vlhkosti, která se na lodžii vytváří. Mírným pootevřením oken docílíte velmi rychlého vyvětrání. Tento režim stačí udržovat 1x-2x denně.

Zábradlí nevyžaduje mimořádnou údržbu, udržuje se pouhým otřením od nečistot. Při mytí používejte běžné čistící prostředky, které neobsahují organická rozpouštědla a tzv. tekuté písky ani jiná brusiva.