Zřízení spořícího účtu

Vážení vlastníci bytů,
dne 16.11.2022 byl zřízen spořící a běžný účet u  Monety Money Bank, a.s., které jsou plně zdarma,  spořící účet má úročení vkladů 5,2% (viz. přiložený leták). Na účet bude přesunuta finanční částka ve výši 2 500 000 Kč.

Účty u Monety je možné kdykoliv bez poplatku zrušit, pokud již pro nás nebudou výhodné, rovněž je možné finance vybrat, pokud bychom je potřebovali.

Moneta

Zřízení spořícího účtu

Vážení vlastníci bytů,

stávající situace na bankovním trhu, kdy dochází k nárustu úrokových sazeb, umožňuje výhodně* uložit finance SVJ tak, aby došlo k jejich zhodnocení a částečně tím alespoň zmírnit dopady inflace.

Z nabídky jednotlivých finančních ústavů jsme vybrali spořící účet Moneta Money Bank, a.s., který je plně zdarma a nabízí úročení vkladů 5,2% (viz. přiložený leták). Podmínkou je zřízení běžného účtu, který je však také zdarma.

Nyní k 24.10.2022 činí zůstatek SVJ na běžném účtu u Raiffeisenbank, a.s. 4 426 624,-Kč. Jedná se o fond oprav a uhrazené zálohy na služby. Pokud bychom přesunuli např. 2 000 000,-Kč na spořící účet u Monety, získáme roční úrok 104 000,-Kč. Jedná se pouze o předpokládaný úrok, jelikož úroková sazba Monety je navázána na 2t repo sazbu ČNB, tzn. úrok poklesne při poklesu 2t repo sazby ČNB a poroste při navýšení 2t repo sazby ze strany ČNB.

Spořící i běžný účet u Monety je možné kdykoliv bez poplatku zrušit, pokud již pro nás účty nebudou výhodné. Rovněž je možné finance ze spořícího i běžného účtu vybrat, pokud bychom je potřebovali.
Účet u Raiffeisenbank rušit nebudeme, tudíž Vašeho placení předpisu plateb („nájmů“) se žádná změna nedotkne.

Na schůzi výboru SVJ, která se konala 22.9.2022 jsem se dohodli, že před zřízením nových účtů Vás vlastníky oslovíme s žádostí o vyjádření souhlasu s touto transakcí. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu k této záležitosti.

Za výbor SVJ
Magdalena Michalová
Předseda výboru SVJ

*v porovnání s předchozími léty

Moneta

Výpadek topení

Ve středu 26.10.2022 od 7:00 hodin proběhne oprava na výměníku ve vchodě 3284. Z tohoto důvodu nebude do doby provedení opravy fungovat topení ve vchodech 3283, 3284 a 3285. Závada by měla být opravena v průběhu dne.